Prečo si nás vybrať

  • partnerstvo, otvorenosť a úcta k etickým normám
  • jasná stratégia založená na interaktívnej spolupráci s klientom
  • efektivita, flexibilita a inovácie
  • investovanie do profesionality tímu a motivácia
  • znalosť miestnych pomerov a sektora, v ktorom žiadateľ pôsobí, dokonalá znalosť relevantnej legislatívy a procedúr spolufinancovania
  • dištancovanie sa od aktivít s negatívnym dopadom na životné prostredie

Po rokoch pôsobenia na trhu sa firma profesionálne vyprofilovala a v súčasnosti poskytuje poradenské a konzultačné služby v sektoroch a odvetviach, ktoré dlhodobo benefitujú z významnej finančnej podpory z fondov EÚ a ktoré ponúkajú významné príležitosti pre rozvojové projekty v súkromnej a verejnej sfére.

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Rybné hospodárstvo
Regionálny rozvoj
Výskum a inovácie
Ostatné