Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V súčasnom programovacom období pre roky 2007 až 2013 sú členské štáty Európskej únie povinné zaviesť systém priebežného hodnotenia pre svoje programy rozvoja vidieka. Hlavným účelom priebežného hodnotenia je preverenie pokroku v implementácii programu, návrhy zmien na zlepšenie jeho kvality a príprava hodnotenia v strede a po skončení obdobia (ex post).

EuroConsulting, s.r.o. sa podieľa na vypracovaní jednotlivých výstupov priebežného hodnotenia PRV SR 2007–2013 a odborne a metodicky riadi celý proces.

EuroConsulting, s.r.o. sa popri riadiacich a implementačných autoritách aktívne zapája do odborných diskusií organizovaných pre zdokonalenie spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie programov rozvoja vidieka 2007–2013 a jeho revíziu na nové programovacie obdobie 2014–2020. Súčasťou spoločného rámca sú mnohé ukazovatele z oblasti produktivity výrobných faktorov, kvality života a životného prostredia.

V rámci metodických činností priebežného hodnotenia PRV 2007–2013 a prípravy podporných dokumentov pre zostavenie Evaluačného Plánu PRV 2014–2020 spoločnosť spolupracuje s Európskou evaluačnou sieťou pre rozvoj vidieka (EEN RD) so sídlom v Bruseli.

Analýzy a hodnotenia vypracované v rámci technickej pomoci v oblasti rozvoja vidieka si môžete prezrieť na tejto stránke.

3153 Naposledy zmenené piatok, 19 jún 2015 10:08
Viac z tejto kategórie:
Andrej Chudý

Vyštudoval podnikový manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po skončení štúdia sa venoval podpornej politike Európskej únie najskôr v úlohe štátneho zamestnanca v rezorte pôdohospodárstva a neskôr ako poradca. Špecializuje sa na posúdenie vplyvu podporených investícií na ekonomiku podnikov.