Monitorovací a hodnotiaci rámec PRV 2014-2020

Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

V prílohe nájdete pracovný návrh Monitorovacieho a hodnotiaceho rámca PRV SR 2014-2020, ktorý môže, resp. by mal byť ďalej precizovaný v procese výkonu hodnotiacich činností uvedených v Pláne hodnotenia PRV. Uvedený rámec je dôležitý aj ako príklad pre MAS LEADER/CLLD, ktoré budú obdobný (vlastný) rámec pripravovať v kontexte monitorovania a hodnotenia miestnej stratégie CLLD.  

2426 Naposledy zmenené utorok, 23 október 2018 16:15
Viac z tejto kategórie:
Prílohy:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk