Prvé návrhy na posilnenie úlohy LEADER v rámci novej SPP EÚ po r. 2020

21 január 2019 Napísal 
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Na Slovensku sa reálna implementácia stratégií LEADER/CLLD ešte ani nezačala a EK už prezentuje návrhy na nový LEADER po r. 2020. Opäť sme raz blízko chvosta EÚ v implemntácii dôležitého nástroja, ktorý žial po viacerých upozorneniach a podnetoch zdola, či podporných usmernení EK si u nás kráča nevedno kam... a zahlcuje stále iba krehké miestne kapacity MAS duálne domestikovanými pravidlami fondov EAFRD a EFRD, plynúcimi z nedostatočne kooperujúcich RO.

Slovenské MAS tak nateraz nemali možnosť si overiť "dobre mienené" mnohostranové implementačné príručky nadväzujúce na nezvládnutý výber stratégií a tak ešte dlhší čas nebude možnosť preukázať sa v EK reálnymi výsledkami implemnetácie a súčasného nastavenia LEADER / CLLD. V krajine pod Tatrami pôjde vďaka nekoncepčnej práci a nepochopeniu metódy LEADER/CLLD menej o jej pridanú hodnotu a viac o decentalizované kontrahovanie a čerpanie. Zostáva len dúfať, že skúsenejšie a zodpovednejšie krajiny urobia nový návrh aj za nás  a urobia ho dobre.

 

Návrhy na posilnenie úlohy LEADER v rámci novej SPP EÚ po r. 2020

1) Ponechanie silných stránok LEADER:
✓ Mobilizácia miestneho potenciálu územia v rôznych sektoroch
✓ Zohľadnenie miestnych potrieb, aktív a relevantných socioekonomických čŕt
✓ Budovanie kapacít komunity a sociálneho kapitálu
✓ Stimulácia inovácií a uskutočňovania zmien za účelom

✓ Podpory štrukturálnych zmien a
✓ Podpory zamestnanosti, rastu, sociálnej inklúzie a miestneho rozvoja

2) LEADER bude súčasťou Národného strategického plánu pre SPP (povinný strategický dokument pre každý ČŠ EÚ):
✓ Špecifický cieľ (h) “miestny rozvoj vo vidieckych oblastiach”
✓ Posilnenie strategickej úlohy LEADER v kontexte socioekonomických prínosov a ukázať špecifické výsledky s ohľadom na 9 cieľov budúcej SPP EÚ na úrovni každej MAS a členského štátu EÚ

3) Implementácia LEADER:
✓ Ponechanie otvoreného a flexibilného systému, avšak so zaistením vysokej miery zodpovednosti a transparentnosti

4) LEADER in v budúcej SPP EÚ:

✓ LEADER zostáva dôležitým stavebným kameňom budúcej SPP na podporu inovácií a socioekonomického rozvoja vo vidieckych oblastiach

✓ Kľúčové znaky a vhodné podporné podmienky pre LEADER sú ponechané

✓ Nový model realizácie SPP ponúkne členským štátom EÚ možnosť lepšie si prispôsobiť implementáciu LEADER národným podmienkam: zjednodušenie je dôležité !

✓ Zachovanie úspešného príbehu LEADER posilnením pridanej hodnoty tohto prístupu, ukázať hmatateľné výsledky a príspevky k strategickým prioritám EÚ

 

600 Naposledy zmenené pondelok, 21 január 2019 17:49
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk