Pridanú hodnotu LEADER/CLLD paralyzuje neúmerná administratívna náročnosť

21 január 2019 Napísal 
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Končí rok 2018 a na Slovensku sa MAS s vypätím síl boria stále len s prípravnými prácami na spustenie prvých výziev na predkladanie projektov. Nedostatočná vzájomná komunikácia a koordinácia RO PRV a RO IROP spôsobila znančný nárast administratívnej záťaže a mnohé duplicity, ktoré zamestnávajú MAS natoľko, že im nezostáva na ich hlavnú činnosť - identifikáciu a  adresovanie lokálnych potrieb, budovanie partnerstiev, spolupráce a sociálneho kapitálu na vidieku atď.

Riadiaca a podporná dokumentácia od RO PRV a RO IROP (príručky, usmernenia, zaužívaná terminológia a i.) zakladá vo väčšine prípadov paralelnú administratívnu a procesnú záťaž pre MAS, ktoré sú nútené naštudovať a realizovať väčšinu úkonov a procesov dvojmo (iné pre PRV a iné pre IROP) !!!  

Bez ohľadu na "osoby a obsadenie" treba kriticky povedať, že existujúca dvojkoľajnosť je zjavným nepochopením úlohy gestora CLLD a navyše spochybnením pôvodných zámerov LEADER/ CLLD. EK napriek viac-fondovému prístupu od začiatku programového obdobia 2014-2020 presadzuje odstránenie akýchkoľvek duplicít a jednotné implementačné pravidlá, ktoré poskytnú MAS nástroj na flexibilné reagovanie na potreby v cieľových území (napr. aj poskytnutie podpôr beneficientom rýchlejšie  a flexibilnejšie ako cez obvyklý systém EŠIF).

Vplyvom toho súčasný systém administrácie popiera akúkoľvek pridanú hodnotu nástroja LEADER/CLLD a v mnohom je ešte komplikovanejší ako pri obvyklých podporách z EŠIF. Vďaka zdedeným deformáciám a sklonom k formalizmu pri správe vecí verejných sme sa na Slovensku opäť raz tvrdohlavo vydali vlastnou cestou (zhora na dol), ktorá v protiklade s očakávaniami zneisťuje autoritu MAS a miestnych aktérov a znižuje atraktivitu a záujem o ponúkané podpory. Väčšina MAS tak v lepšom prípade napokon skončí len ako vysunutá administrátívna jednotka na prerozdelenie podpôr bez očakávanej a dôležitej pridanej hodnoty pre miestne komunity.

698 Naposledy zmenené pondelok, 21 január 2019 17:47
Viac z tejto kategórie:
MK

Autor dlhodobo pôsobí ako poradca v sektore pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, kde sa špecializuje na intervenčnú logiku podporných nástrojov EÚ, vypracovanie analýz a stratégií, hodnotenie výsledkov a dopadov podpôr na situáciu v dotknutých odvetviach. Je spoluautorom dôležitých analytických a hodnotiacich správ týkajúcich sa implementácie programov rozvoja vidieka a rybného hospodárstva. 

Webstránka: www.euroconsulting.sk